IEDEREEN WIL HET GOEDE DOEN

Maar wat is het goede?

Iedereen wil het goede doen.

Iedereen wil het goede doen. Helaas leiden goede bedoelingen niet altijd tot goede resultaten. En daarbij: hoe weten we wanneer we het goede doen, als anderen daar verschillend over denken?

Wat is het goede?

Wij ondersteunen managers en teams bij het aangaan van de dialoog over hoe te handelen vanuit de kernwaarden van de organisatie.

Wat wij doen

Moreel beraad

Tijdens een moreel beraad wegen collega's, of het hele team,  af wat het goede is om te doen in een specifieke situatie. Zowel de ene als de andere handeling kan nadelige gevolgen hebben. Dat maakt de beslissing lastig. Het team volgt een  stappenplan waarmee  alle relevante informatie op tafel komt, die kan helpen om een goede keuze te maken. Welke individuele en professionele waarden staan in deze situatie op het spel? Waar gaat het bij iemand nu ècht om? Emoties komen juist naar boven wanneer persoonlijke waarden in het geding zijn. Luisteren zonder oordeel en doorvragen zijn belangrijk in een moreel beraad. Moreel beraad leidt altijd tot een uitkomst.
Wij leren medewerkers, teams, leidinggevenden hoe je een moreel beraad houdt.

Wat levert een moreel beraad op?

Individueel:

  • Je herkent lastige keuzes
  • Je krijgt een handvat om een goede afweging te kunnen maken.
  • Een goed geweten: je weet dat alles is meegewogen en dat dit de best mogelijke beslissing is
  • Je leert met collega’s in gesprek te gaan over wat echt belangrijk is.
  • Je krijgt meer begrip voor collega’s.

Team:

  • Het team keert lastige keuzes beter herkennen
  • Gemeenschappelijke taal om verschillende keuzes tegen elkaar af te kunnen wegen
  • Het team neemt zorgvuldige besluiten
  • Er ontstaat draagvlak voor een beslissing
  • Het team reflecteert op wat we als professionals echt belangrijk vinden.

 

WORKSHOPS EN TRAININGEN

 

 

Lunchvoorstelling Broodje Ethiek

Duur: een lunchpauze (30 minuten)     Voor: iedereen

Veel organisaties willen wel graag “ iets met ethiek”, maar hoe doe je dat? Vaak gaat het dan om problemen.  Deze lunchvoorstelling biedt gespreksstof waardoor mensen op een meer luchtige manier over ethiek gaan praten en nadenken.

We spelen tijdens de lunch  aantal alledag-ethiek situaties.  Naar aanleiding daarvan hebben we een gesprek waarin nieuwsgierigheid de leidraad is.

Meer info

 

Bespreek met je collega's wat het goede is om te doen

 Duur: 1 dag       Voor: Teams

Je ziet dat een collega het heel anders aanpakt dan jij en andere keuzes maakt. Wat is dan het goede om te doen? Deze dag helpt je om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Ethische gespreksvoering helpt om samen uit te vinden waar het bij jou en bij je collega echt om gaat.

Na deze cursusdag:
- herken je dilemma's beter
- heb je geleerd met plezier met elkaar te discussiëren
- kun je als team basisbegrippen uit de ethiek toepassen

Meer info

Deze cursus komt in aanmerking voor de  subsidieregeling uit de CAO Sociaal Werk

 

.

 

Moreel beraad: verantwoorde beslissingen nemen als team

Duur: 1 dag                                 Voor: Teams

Leer op deze dag hoe je als team, volgens een duidelijk stappenplan, een zorgvuldige beslissing neemt die je kunt verantwoorden.

Na deze dag kun je:
- lastige situaties herkennen als dilemma
- met je collega's ethische basisbegrippen gebruiken.
- als team een gestructureerd gesprek voeren over ethische kwesties
- hebben jullie antwoorden op een casus uit jullie praktijk
- kun je met elkaar, als team, een morele verantwoorde beslissing nemen

Meer info

 

Deze training komt in aanmerking voor de subsidieregeling uit de CAO Sociaal werk

 

 

Leidinggeven aan ethisch bewustzijn. Hoe doe je dat?

Duur: 2 dagen     Voor: Leidinggevenden

Leer hoe je een werkklimaat stimuleert waarin mensen reflecteren, hun keuze verantwoorden en integer met elkaar omgaan, kortom: professioneel handelen.

Na deze training:
- weet je beter wat voor jou belangrijke ethische criteria zijn
- kun je beter over ethische criteria communiceren met je team
- weet je welke interventies je kunt doen om ethisch bewustzijn te ontwikkelen

Meer info

 

Deze cursus komt in aanmerking voor de subsidieregeling uit de CAO Sociaal Werk

 

 

Moreel beraad begeleiden

Duur: 2 dagen
Voor: iedereen die moreel beraad wil begeleiden,
minimaal hbo denkniveau

Leer in deze training om zelf een moreel beraad te kunnen begeleiden.

Na deze training:
- Weet je wat een moreel beraad is
- Heb je meer kennis van  belangrijkste ethische stromingen.
- Ken je het moreel stappenplan en kun je het toepassen
- Kun je een proces van morele besluitvorming begeleiden.

Meer info

Deze training komt in aanmerking voor de subsidieregeling van de CAO Sociaal Werk

 

Open inschrijvingen

Gratis kennismakingsworkshop Ethiek voor OR –leden (die vallen onder de CAO sociaal werk).

Daar ligt die adviesaanvraag. Een pak papier. Van jullie wordt een zorgvuldige belangenafweging verwacht. Maar wat te doen wanneer OR –leden van mening verschillen, de achterban tegenstrijdige belangen heeft en er ook nog een bedrijfsbelang is?

Je moet kiezen. En wat je ook kiest……het heeft nadelige gevolgen. Wat is dan het goede om te doen?
Inzichten uit de ethiek helpen om een beslissing te nemen die je met een gerust hart kunt uitleggen aan je achterban.

Na deze workshop:
- herken je een dilemma
- Weet je hoe je een gestructureerd gesprek kunt voeren over ethische kwesties als eerlijk en rechtvaardig.

Datum:   Donderdag 19 maart 2020
Tijd:        14.00-16.30 uur
Plaats:    FCB, Wilhelminalaan 3 Utrecht
Wil je meedoen?
Stuur een mail naar info@demoreleruimte.nl
Vermeld daarbij in welke organisatie je werkt.

 

Over mij

"Typisch Marita”, zei een collega, “echt basic”. Het was haar reactie op mijn antwoord op de vraag naar een gelukkig moment: “In de regen, tijdens een kanotocht met mijn geliefde, onder een brug een blik bruine bonen opwarmen op een gasbrandertje..."
Waar gaat het ècht om? Die vraag is de leidraad in mijn trainingen. Vijfendertig jaar doe ik dit werk. En met plezier, want die vraag verveelt nooit. In de antwoorden die cursisten geven, ligt de sleutel voor ontdekken en leren.
Sinds 1987 werk ik als trainer waarvan de afgelopen 16 jaar zelfstandig. Ik ben afgestudeerd Ethica, dus loopt de vraag "Wat is het goede om te doen?" als een rode draad door al mijn trainingen.
Mijn ervaring heb ik op gedaan in zowel profit- als non-profit organisaties, zakelijke dienstverlening, overheid en zorg.

Marita van Rijs

Contact