De speelruimte van de professional binnen de kaders van de organisatie.

Persoonlijke waarden botsen soms met die van collega's, klanten, cliënten of met de kernwaarden van de organisatie. Moet je kiezen voor veiligheid of bewegingsvrijheid, de deadline of veilig werken, het belang van de organisatie of die van de klant?
Elke dag  nemen we beslissingen. Soms zonder te beseffen dat er een keus is.  We varen op onze routine en ervaring. Tot we geconfronteerd worden met een collega, klant of cliënt die er iets anders van vindt. Dan gaan we in discussie en proberen de ander te overtuigen van de juistheid van onze beslissing. Want  we hebben altijd goede redenen waarom we iets hebben gedaan of juist niet gedaan. Een discussie kan eindigen met de woorden: " Nou, dan doe jij het toch op jouw manier? Dan doe ik het op mijn manier."  Eigen verantwoordelijkheid van de professional.

Als manager snap je de goede bedoelingen en zie je de goede intenties. Toch vind je dit een te gemakkelijke oplossing. Dit wil je niet. Er zijn grenzen. Het kan niet zo zijn dat een cliënt afhankelijk is van de persoonlijke waarden van een medewerker. We hebben immers kernwaarden van de organisatie van waaruit we willen handelen.  Helaas is er geen één op één relatie tussen kernwaarde en de juiste handeling. Daarvoor is de dagelijkse praktijk te complex. Gelukkig hebben al eeuwenlang mensen zich bezig gehouden met de vraag wat het goede is om te doen. Die inzichten uit de ethiek helpen bij het aangaan van een dialoog  met medewerkers over de kernwaarden van de organisatie en het dagelijks handelen.

Het resultaat is een daadwerkelijk zelfsturend team. Een team dat in staat is om dilemma's uit de dagelijkse praktijk bespreekbaar te maken.  Medewerkers die verder komen dan: " doe jij het op jouw manier dan doe ik het op de mijne." Met respect voor elkaars overtuigingen en rekening houdend met verschillende belangen, behoeften, rechten en plichten, worden keuzes gemaakt.  En die keuzes kunnen ze verantwoorden.