Gespreksleider Moreel Beraad

Dit is een tweedaagse training voor leidinggevenden/medewerkers die een moreel beraad in hun organisatie willen leiden.

Programma:

Dag 1
– Wat is moreel beraad.
– Kennismaking met belangrijkste ethische stromingen.
– Introductie stappenplan.
– Oefenen met het stappenplan.
Dag 2
– Luisteren zonder oordeel.
– Leren doorvragen.
– Omgaan met emoties.
– Wat te doen met je eigen mening.
– Besluitvormingsprocedures.
– Bespreken huiswerkopdracht.

Praktisch:
Doelgroep: hbo-niveau.
Duur: Drie dagen (zes dagdelen) waarvan de eerste twee dagen aaneengesloten. Tussen de tweede en de derde dag zitten drie weken.
Kosten: € 4110,- exclusief btw.
Plaats: Op locatie of buitenshuis. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.
Aantal deelnemers: in overleg met de klant.

Werkwijze:
– Ik neem vooraf contact op om het programma op maat te maken: uw/jullie vragen zijn het startpunt.
– Mijn werkvormen stem ik af op de doelgroep.
– Ik heb een ruime trainerservaring. Daarom slaag ik erin flexibel te zijn en het programma en de werkvormen direct aan te passen wanneer de situatie daarom vraagt. Linksom of rechtsom: het doel blijft mij helder voor ogen.
– Daarnaast vind ik het belangrijk dat er ook gelachen kan worden.
– Jullie dagelijkse praktijk is uitgangspunt van mijn trainingen.
– Deelnemers krijgen na afloop een certificaat.
– Ik ben CRKBO gecertificeerd