Leidinggeven aan ethisch bewustzijn. Hoe doe je dat?

Hoe stimuleer je dat je medewerkers reflecteren op hun beslissingen, dat ze verantwoorde keuzes maken en handelen volgens de kernwaarden van de organisatie?

Programmaonderdelen:
Dag 1
– Reflectie op persoonlijke, professionele en organisatie waarden. Waar botsen ze en waar raken ze elkaar?
– Theoretisch ethisch kader.
– Op zoek naar de bandbreedte van de professionele vrijheid.
– Wat maakt leidinggeven aan ethisch bewustzijn anders dan “gewoon leidinggeven”?
– Bespreken huiswerkopdracht.

Dag 2
– Nabespreking huiswerkopdracht.
– Interventiemogelijkheden om ethisch bewustzijn te bevorderen.
– De rol van vertragers en versnellers in een team.
– Wat zijn de consequenties van ethisch bewustzijn?
– Hoe kunnen we elkaar ondersteunen bij het leidinggeven aan ethisch bewustzijn?
– Concrete afspraken.

Praktisch:
Doelgroep: Leidinggevenden/teamleiders
Duur: Twee dagen (vier dagdelen) met twee weken tussen de twee dagen.
Kosten incompanytraining: € 3080,- exclusief btw. Inclusief acteur (1 dagdeel).
Inclusief voorbereiding en reiskosten.
Inclusief nagesprek met klant.
Plaats: Op locatie of buitenshuis. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

Werkwijze:
– Ik neem vooraf contact op om het programma op maat te maken: uw/jullie vragen zijn het startpunt.
– Mijn werkvormen stem ik af op de doelgroep.
– Ik heb een ruime trainerservaring. Daarom slaag ik erin flexibel te zijn en het programma en de werkvormen direct aan te passen wanneer de situatie daarom vraagt. Linksom of rechtsom: het doel blijft mij helder voor ogen.
– Daarnaast vind ik het belangrijk dat er ook gelachen kan worden.
– Jullie dagelijkse praktijk is uitgangspunt van mijn trainingen.
– Deelnemers krijgen na afloop een certificaat.
– Ik ben CRKBO gecertificeerd

Open inschrijving.

Deze cursus wordt ook als open inschrijving aangeboden.

Data:

Optie 1: maandag 11 januari (dag 1) maandag 1 februari (dag 2)

Optie 2: dinsdag 2 maart en dinsdag 23 maart

Locatie: middenin het land

Kosten: € 785,- per persoon, inclusief verblijf (ex BTW)

Aanmelden: mail naar info@demoreleruimte.nl met naam en datum.