Ondersteuning

Je organisatie wil vanuit kernwaarden werken. Die zijn besproken met de professionals.  Je ziet dat iedereen  zijn of haar stinkende best doet. Procedures en protocollen zijn duidelijk en goed gecommuniceerd.

Dat hadden we toch niet afgesproken?
En dan zie je als manager dat er dingen gebeuren waarvan je denkt: "Dat hadden  we toch niet afgesproken?"  Van professionals wordt verwacht dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen en en bij dilemma's weloverwogen beslissingen nemen.  Hoe krijg je het voor elkaar dat er gehandeld wordt in de geest van de kernwaarden en de 'bedoeling' van de organisatie?

Moreel beraad
Dat kan door steeds opnieuw het gesprek aan te gaan over dat wat belangrijk is, waar het ècht om gaat. Wij ondersteunen managers en teams om dat gesprek met elkaar  te voeren. Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van de situatie. Eén manier is het houden van een moreel beraad.