” En….veilig gewerkt vandaag mannen?”

“ En…veilig gewerkt vandaag mannen?”
Dat is een vraag die aan de uitvoerders van een bouwbedrijf niet gesteld wordt aan het eind van de dag. Integendeel. “Liggen we nog op schema?”, is de gangbare tekst.

Toch is deze leidinggevende heel verbaasd wanneer hij erachter komt dat zijn mensen kiezen voor op schema in plaats van veiligheid wanneer zo’n keuze zich voordoet. “Maar veiligheid staat toch voorop in ons bedrijf, dat weet toch iedereen?”, is zijn verbaasde en enigszins geïrriteerde reactie.

Wat is er mis?
Deze uitvoerders hebben geen vertrouwen in de uitspraken van het management dat veiligheid voorop staat. “Hij zegt dat wel, maar het belangrijkste is toch de deadline en kostenbeheersing”, is de reactie na afloop van een gesprek tussen hen en de projectleider.
In de beleving van de uitvoerders ontbreekt het aan tijd, middelen en mensen om altijd veilig te werken. Een doemscenario  verschijnt voor hun ogen  wanneer de deadline niet gehaald wordt. En laten we wel wezen. Het heeft ook consequenties, want door het overschrijden van een termijn stagneren andere geplande bouwactiviteiten.

Hoe krijg je het tussen de oren?
Als het ècht beleid is om veilig te werken, hoe krijg je dat tussen de oren van de medewerkers?
Casuïstiekbespreking is een zinvolle aanvulling op het beleid dat er al is. Met uitvoerders alleen (of samen met projectmanagers) om de tafel en met behulp van een duidelijk stappenplan een casus bespreken, waarbij aandacht is voor alle betrokkenen en de consequenties van de verschillende mogelijkheden.  Dit helpt een volgende keer verantwoording af te leggen over de keuzes die gemaakt zijn. Er is over nagedacht. Wanneer dan de vraag komt: “Liggen we nog op schema?”, kunnen ze met een gerust hart zeggen: “Nee, er was een onvoorzien probleem waardoor we moesten wachten op materiaal om veilig te kunnen werken.” En dan geef jij als projectmanager natuurlijk een compliment!
Je kunt ook vragen: “En…..veilig gewerkt vandaag?”