“U hebt mijn privacy geschonden!”

“Je hebt mijn privacy geschonden”, schreeuwde een moeder naar een verpleegkundige werkzaam bij Jeudzorg. Tierend, agressief en scheldend stond ze in de kamer. De medewerker schrok. Ze had inderdaad informatie ingewonnen bij de school omdat ze het verhaal van de moeder niet vertrouwde. Ging het kind wel naar school, zoals de moeder beweerde? Na enig aandringen, de school wilde geen antwoord geven in verband met de privacy, kreeg de medewerker te horen dat het kind al een tijdje niet meer op school was geweest.

De medewerker voelde zich erg ongemakkelijk, want ze had de privacy geschonden naar haar idee. Ze had achter de rug van de moeder om informatie ingewonnen. Haar vermoedens werden bevestigd: het ging niet goed.

Dit is een mooi voorbeeld van een dilemma. Een keuze tussen twee waarden die allebei goed zijn. Een goed-goed dilemma zoals we dat noemen. In dit geval moest er gekozen worden tussen privacy en de bescherming van het kind.