In de CAO Sociaal werk is een subsidieregeling afgesproken die als volgt werkt:

  • Enkel een organisatie vallende onder de werkingssfeer van de cao SociaalWerk kan gebruik maken van de vergoedingsregeling.
  • De vergoedingsregeling geldt alleen voor incompany trainingen.
  • Er moeten mimimaal 6 deelnemers deelnemen aan de training om gebruik te kunnen maken van de vergoedingsregeling.
  • Organisaties kunnen tot 50% van de kosten vergoed krijgen, met een maximum van € 2000,- vergoeding.
  • Per organisatie mag er maar één keer een beroep op de vergoedingsregeling gedaan worden.
  • De organisatie neemt de training af, krijgt hiervoor een factuur en betaalt deze eerst zelf. De factuur kan hierna via het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk worden ingediend, ze krijgen dan een deel van het bedrag terug.
  • Het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk heeft een maximum bedrag gereserveerd voor de vergoedingsregeling, op is op.

 

Vooralsnog geldt de subsidie tot 1 december 2020. Het aanvraagformulier voor de subsidie vind je hier