Teamtraining Moreel Beraad

Tijdens een moreel beraad wordt afgewogen wat het goede is om te doen in een specifieke situatie. Zowel de ene als de andere handeling kan nadelige gevolgen hebben. Dat maakt de beslissing lastig. Met behulp van een stappenplan komt alle relevante informatie op tafel die kan helpen om een goede keuze te maken, die je ook kunt verantwoorden. Welke individuele en professionele waarden staan in deze situatie op het spel? Waar gaat het bij iemand nu ècht om?

Programmaonderdelen:

– Herkennen van dilemma’s.
– Kennismaking met verschillende ethische stromingen.
– Introductie stappenplan.
– Oefenen van vaardigheden.
– Aan de hand van een casus met hulp van het stappenplan een verantwoorde beslissing nemen.

Praktisch:
Duur: 1 dag
Kosten: € 1370,- exclusief btw.
Inclusief voorbereiding en reiskosten.
Inclusief nagesprek met opdrachtgever en team hoe opgedane inzichten kunnen beklijven in de organisatie.
Plaats: Op locatie of buitenshuis. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

Werkwijze:
– Ik neem vooraf contact op om het programma op maat te maken: uw/jullie vragen zijn het startpunt.
– Mijn werkvormen stem ik af op de doelgroep.
– Ik heb een ruime trainerservaring. Daarom slaag ik erin flexibel te zijn en het programma en de werkvormen direct aan te passen wanneer de situatie daarom vraagt. Linksom of rechtsom: het doel blijft mij helder voor ogen.
– Daarnaast vind ik het belangrijk dat er ook gelachen kan worden.
– Jullie dagelijkse praktijk is uitgangspunt van mijn trainingen.
– Deelnemers krijgen na afloop een certificaat.
– Ik ben CRKBO gecertificeerd