Teamtraining: wat is het goede om te doen?

In deze teamtraining staan de dagelijkse keuzes die gemaakt worden centraal. Die zijn soms zo vanzelfsprekend dat we ze niet eens meer als keuzes herkennen. Pas wanneer collega’s het anders doen of een cliënt zegt dat jouw collega een andere aanpak heeft, worden we geconfronteerd met het feit dat het ook anders kan. En dan blijkt dat we altijd goede argumenten hebben om het op onze eigen wijze te doen.

Programmaonderdelen:
– Luisteren zonder oordeel.
– Doorvragen.
– Herkennen van dilemma’s.
– Bespreken van achterliggende professionele en individuele waarden en normen.
– Ethisch theoretisch kader.
– Wat is het goede om te doen?

De nadruk in deze training ligt op het goede gesprek met elkaar over wat goed professioneel handelen is.
Het team heeft na deze dag een instrument en een kader om op een constructieve wijze met elkaar in gesprek in te gaan over de vraag wat het goede is om te doen.

Met de opdrachtgever en met het team wordt op maat een plan gemaakt hoe dit kan beklijven in de organisatie.

Praktisch:
Duur: 1 dag
Kosten: € 1370,- exclusief btw
Inclusief voorbereiding en reiskosten.
Inclusief nagesprek met klant hoe opgedane inzichten kunnen beklijven in de organisatie.
Plaats: Op locatie of buitenshuis. Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

Werkwijze:
– Ik neem vooraf contact op om het programma op maat te maken: uw/jullie vragen zijn het startpunt.
– Mijn werkvormen stem ik af op de doelgroep.
– Ik heb een ruime trainerservaring. Daarom slaag ik erin flexibel te zijn en het programma en de werkvormen direct aan te passen wanneer de situatie daarom vraagt. Linksom of rechtsom: het doel blijft mij helder voor ogen.
– Daarnaast vind ik het belangrijk dat er ook gelachen kan worden.
– Jullie dagelijkse praktijk is uitgangspunt van mijn trainingen.
– Deelnemers krijgen na afloop een certificaat.
– Ik ben CRKBO gecertificeerd