Moreel beraad.

Tijdens een moreel beraad wordt afgewogen wat het goede is om te doen in een specifieke situatie. Zowel de ene als de andere handeling kan nadelige gevolgen hebben. Dat maakt de beslissing lastig. Met behulp van een stappenplan komt alle relevante informatie op tafel die kan helpen om een goede keuze te maken. Welke individuele en professionele waarden staan in deze situatie op het spel? Waar gaat het bij iemand nu ècht om? Emoties komen juist naar boven wanneer persoonlijke waarden in het geding zijn. Luisteren zonder oordeel en doorvragen zijn belangrijk in een moreel beraad.

Wat levert een moreel beraad op?

Individueel:

  • Herkennen van dilemma's
  • Een handvat om een goede afweging te kunnen maken.
  • Een goed geweten. Je weet dat alles is meegewogen en dat dit de best mogelijke beslissing is
  • Een mogelijkheid om met collega’s in gesprek te gaan over wat echt belangrijk is.
  • Begrip voor collega’s.

Team:

  • Herkennen van dilemma's
  • Gemeenschappelijke taal om verschillende keuzes tegen elkaar af te kunnen wegen
  • Zorgvuldige besluitvorming
  • Draagvlak voor een beslissing
  • Reflectie op wat we als professionals echt belangrijk vinden.